Berco Training & Advies

Testimonials » consequent zijn

Johanne (48):
,,Wat moet je doen als er een boze vader op je stoep staat die jouw zoon beschuldigt van het pesten van zijn dochter? Wij hebben direct Berco ingeschakeld omdat er meer dingen speelden. Dat wilden we in een keer goed aanpakken.
Berco heeft een aantal keren met onze zoon gesproken. Die vond het heel fijn dat hij zijn verhaal kon vertellen. Wij hebben Berco twee keer gesproken. Eerst ben je wat huiverig dat je het als ouder vast heel erg fout hebt gedaan.
Daar gaat het helemaal niet om. Berco zoekt juist naar de beste manier waarop je met jouw kind om kunt gaan, waar je consequent moet zijn en wanneer je de teugels kunt laten vieren.
Ik vergeet nooit dat de leerkracht van onze zoon op een gegeven moment naar mij toe kwam. 'Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar zijn gedrag is zo verbeterd, dat valt echt op', zei zij. Dat zegt toch genoeg?''
Referenties: